امام جمعه سنندج گفت: کردستان سرشار از منابع طبیعی است و انتظار می رود مردم از درآمد معادن بهره مند شوند.

ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با تبریک ایام حج ابراهیمی اظهار کرد: حج کنگره عظیمی برای نشان دادن اتحاد و انسجام مسلمانان است.

وی افزود: تا زمانی که مسلمانان در کنار همدیگر باشند، توطئه های دشمنان اسلام راه به جایی نخواهد برد لذا برپایی هرچه باشکوه کنگره عظیم حج امری مهم و دشمن شکن است.

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه های این هفته به ظرفیت های سرشار کردستان در حوزه معادن اشاره کرد و گفت: از طریق معادن استان درآمدهای بسیاری کسب می شود که انتظار می رود سهم مردم از این معادن وصول شده و برای توسعه منطقه در نظر گرفته شود.

ماموستا رستمی افزود: در آینده نزدیک شاهد حضور رئیس جمهور در استان کردستان خواهیم بود که امیدواریم این سفر منشأ برکات بسیاری برای استان شود.

امام جمعه سنندج در ادامه سخنان خود به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: مردم با سختی های بسیاری در تأمین مایحتاج زندگی مواجه هستند که انتظار داریم دستگاه متولی تنظیم بازار با کنترل قیمت ها و مقابله با محتکران و سودجویان از فشار بیشتر بر مردم جلوگیری کنند.