در این کلیپ از تهدید به آتش زدن محله تا خورد کردن دندانهای یک شهروند و تخریب خودروهای محله, تهدید نوامیس محله به تجاوز و تخریب مغازه‌ها به نمایش در آمده است.

به گزارش نوای آبیدر،در این کلیپ از تهدید به آتش زدن محله تا خورد کردن دندانهای یک شهروند و تخریب خودروهای محله, تهدید نوامیس محله به تجاوز و تخریب مغازه‌ها به نمایش در آمده است.