با اقدام خیرخواهانه یکی از کارکنان شهرداری سنندج، آرامستان بهشت محمدی به سردخانه زیر صفردرجه مجهز شد.

به گزارش نوای آبیدر، ادیب ساعد موچشی یکی از کارکنان شهرداری سنندج است که هم اکنون در سازمان آرامستانها مشغول به فعالیت است.

وی در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا یکی از بدترین بحرانها بود که متاسفانه سال گذشته بر اثر شیوع این ویروس منحوس خواهر و پدر خود را از دست دادم.

وی گفت: کارکنان سازمان آرامستانهای شهرداری سنندج در دو سال اخیر با وجود در معرض خطر ابتلا به این ویروس بودن با تمام توان در راه خدمت رسانی به شهروندان تلاش نمودند.

وی افزود: با توجه به اینکه آرامستان بهشت محمدی فاقد سردخانه زیر صفر درجه بود بهمراه خانواده تصمیم گرفتیم که در راستای رفع این مشکل اقدام به خرید این سردخانه نموده و عملیات ساخت و نصب آن هم را اجرا می نماییم.

ساعد موچشی عنوان کرد: این سردخانه ۴ جسد تمام استیل و دارای چهار چرخ جهت سهولت در حمل و حرکت است که در جنب غسالخانه نصب خواهد شد.