شهردار سنندج گفت: با هدف توسعه مراودات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری با توجه به تشابهات و وجوه مشترکات خاص دو شهر سنندج و سلیمانیه ، پیشنهاد خواهر خواندگی این دو شهر تقدیم شورای شهر شد و مورد تصویب اعضای شورای شهر سنندج قرار گرفت.

به گزارش نوای آبیدر به نقل از ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سنندج، دو شهر جهانی سنندج و سلیمانیه خواهر خوانده می شوند.

شهردار سنندج اظهار داشت: یکی از اقدامات فرهنگی در راستای تقویت و تحکیم هر چه بیشتر روابط دو شهر عقد خواهر خواندگی است.

حشمت اله صیدی عنوان کرد: خواهر خواندگی شهرها پیوند بین دو شهر است که دارای تشابهات و وجوه مشترک خاصی از نظر علمی، فرهنگی و تاریخی هستند.

وی گفت: سلیمانیه یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق است که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی دارای نماد ها و تشابهات فرهنگی با سنندج است.

صیدی افزود: علاوه بر تشابهات فرهنگی و اجتماعی این دو شهر در سال ۹۸ توانستند از سوی یونسکو به شبکه شهرهای خلاق جهان ملحق شوند.

وی گفت: با هدف توسعه مراودات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، توسعه صنعت گردشگری و همچنین استفاده از پتانسیل های هر دو طرف جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری، پیشنهاد خواهر خواندگی سنندج شهر خلاق موسیقی با شهر سلیمانیه شهر خلاق ادبیات تقدیم شورای شهر شد.

صیدی افزود: خوشبختانه در جلسه شورای شهر پیشنهاد این شهرداری مبنی بر عقد خواهر خواندگی دو شهر سنندج و سلیمانیه مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

شهردار سنندج اعلام کرد: مقدمات مذاکره با مسئولان شهر سلیمانیه هم آغاز خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با عقد خواهر خواندگی زمینه توسعه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و ورزشی را بین این دو شهر فراهم کنیم.