معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفا گفت:سند پایدار کیفی آب شهر سنندج تهیه و تدوین شود.

به گزارش نوای آبیدر، شاهین پاکروح در نشست بررسی نهایی وضعیت کمی و کیفی آب شرب سنندج با بیان اینکه منابع آب سنندج متکی به سد قشلاق و بعدا سد آزاد است، اظهار کرد: با توجه به تغییرات پارامترهای کیفی که تغذیه گرایی را در سد تشدید می‌کند لازم است مدلی برای پیش‌بینی کیفی سد در آینده ترسیم شود.

وی با تاکید بر لزوم تهیه سند پایدار کیفی آب سنندج آن را از جمله ملزومات مهم در حوزه آب در شهر سنندج عنوان کرد.

پاکروح خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس اطلاعات و دیتاهای موجود باید مدلی تهیه گردد و تهدیدات منابع آبی شهر و روستاهای استان را پیش‌بینی کند.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان نیز در این نشست با یادآوری شرایط سد قشلاق به لحاظ تغذیه‌گرایی گفت: با عنایت به لزوم ارتقای کیفی آب شهر سنندج اقدامات مناسبی انجام شده است.

علیرضا تخت‌شاهی  با بیان اینکه در حال حاضر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد تاکید کرد: انسجام بخشی به تلاشها توسط همه دستگاه های ذیربط برای ارتقای کیفی آب سنندج یک نیاز است.