سرپرست فرمانداری شهرستان سنندج گفت: سلام فرمانده یک پویش ملی است که موجب وحدت و انسجام ملی هم شده است.

به گزارش نوای آبیدر، حسن عسکری عصر یکشنبه در اجتماع بزرگ دهه نودی ها در سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان سنندج اظهار کرد: سلام فرمانده یک پویش ملی است که موجب وحدت و انسجام ملی هم شده است.
وی افزود: فراگیری این سرود از الطاف و عنایات خداوند بوده است.
سرپرست فرمانداری سنندج اظهار کرد: این پویش ملی به گفتمان غالب همه مردم ایران و حتی کشورهای آزادی خواه دنیا تبدیل شده است.
عسکری خاطرنشان کرد: هم اکنون شاهد گفتمانی هستیم که موجب وحدت مسلمین شده و جوش و خروشی در دنیا به وجود آورده است.