به گزارش نوای آبیدر، اگر کشورهای پیشرفته در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را مدنظر داشته باشیم به خوبی به لایه های اجتماعی در این کشورها می رسیم که به خوبی نقش خود را ایفا کرده و در یک ارتباط منطقی با دیگران هستند. رسانه ها در چند قرن فعالیت خود در کشورهای توسعه […]

به گزارش نوای آبیدر، اگر کشورهای پیشرفته در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را مدنظر داشته باشیم به خوبی به لایه های اجتماعی در این کشورها می رسیم که به خوبی نقش خود را ایفا کرده و در یک ارتباط منطقی با دیگران هستند.
رسانه ها در چند قرن فعالیت خود در کشورهای توسعه یافته نقشی مهم در ارتباط دادن لایه های اجتماعی ایفا کرده و با ترغیب و تهیج مردم نظمی سازمان مند را رقم زده اند.
می توان گفت ردپای رسانه ها در نظم نوین جهانی به ویژه معادلات بزرگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به خوبی عیان است و این مهم در هر کشوری با توجه به انسجام داخلیش کم و زیاد است.
رسانه ها از کشورهای غربی گرفته تا آسیای شرقی در برهه های زمانی اعلام نظر نموده و ایفای نقش می کنند؛در سرنوشت جامعه دخیل بوده و بی تفاوت نسبت به مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی نیستند اما متاسفانه در کشور ما و به ویژه استان کردستان به دلیل عدم تخصصی نگریستن به عرصه رسانه شاهد طیف گسترده افراد خنثی و بی توجه به رویدادهای اجتماعی و اقتصادی هستیم و اکثریت افرادی که در عرصه رسانه ورود کرده اند تخصص آنچنانی نداشته و تنها برای بهره مندی از یک سری امتیازات مرتبط با رسانه و فعالان رسانه ای در این عرصه مانده اند.
باید گفت وجود رسانه های خنثی که در هیچ معادله اجتماعی نه توان و نه تخصصی کافی برای کمک به تقویت ارتباط لایه های مختلف اجتماعی را ندارند برای استان کردستان سودی نداشته و در بیشتر مواقع نیز موجب انحراف تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در این عرصه خطیر می شود.
نبود کوچکترین آمار واقعی از تعداد رسانه های فعال و فعالان رسانه ای در کردستان موجب شده است که دستگاه های متولی حوزه فرهنگ و رسانه در استان نتوانند از ظرفیت های این عرصه مهم برای توسعه استان بهره گیرند و در نهایت به وسیله ای برای رشد رسانه های خنثی تبدیل شده اند.
اسرار بر بقای رسانه هایی که تنها برای استان هزینه تراشی داشته و در زمان هایی که به کمک آن ها نیازمندیم شاهد حرکت چراغ خاموش و خارج از گود آنان هستیم نه تنها افتخاری برای حوزه فرهنگ و رسانه استان نیست بلکه شرم ساری بزرگ برای استانی مرزی است که در مقابل رسانه های معاند و توطئه های رسانه ای دشمنان خلع سلاح بوده و حرفی برای گفتن ندارد.
متولیان حوزه رسانه در استان کردستان اگر توانایی مدیریت و برنامه ریزی برای برون رفت از این چالش بزرگ را ندارند بهتر است این امر را اعلان عمومی نمایند تا دلسوزان کردستان و صاحب نظران به این عرصه ورود کرده و این آسیب را برطرف کنند.
انتهای پیام/