فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: رده های سپاه در ابعاد مختلف به یاری سازمان ها و نهادهایی آمده اند که توانایی انجام آن کارها را ندارند و این وظیفه ذاتی سپاه است.

به گزارش نوای آبیدر، سردار سید صادق حسینی روز چهارشنبه در جشنواره مالک اشتر سپاه سنندج اظهار کرد: انگیزه و حس مسیولیت پذیری در رده های مختلف سپاه حاکی از عزم جزم نیروها برای انجام تکالیف محوله است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: هدفی تحقق پیدا نمی کند و موضوعی به سرانجام نخواهد رسید الا با تلاش و مجاهدت و انسجام در برنامه ها و خوشبختانه در مجموعه سپاه این مهم همواره مدنظر بوده است و جشنواره مالک اشتر نیز برای تشکر از رده های موفق تر است.

سردار حسینی افزود: کسب رده موفق در سپاه استان توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج تاییدی بر عملکرد موفق رده های مختلف در این ناحیه است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه رده های سپاه در ابعاد مختلف به یاری سازمان ها و نهادهایی آمده اند که توانایی انجام آن کارها را ندارند و این وظیفه ذاتی سپاه است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اظهار کرد: انتظار می رود، دولتمردان از شخصیت شهیدان رجایی و باهنر الگوبرداری کنند و در راستای خدمت به مردم تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: باید برای تحقق اهدافی که امام راحل و مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند تلاش کنیم.