مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری سنندج گفت: خیابان نوروز در سنندج براساس مصوبه شورای ترافیک مسدود شد.

به گزارش نوای آبیدر، سامان سعیدی، اظهار کرد:خیابان نوروز یکی از خیابان های حوزه شهرداری منطقه سه و در بلوار چمران واقع شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: تردد بالای خودروها در خیابان نوروز موجب نارضایتی ساکنین آن شده بود که جمعی از این ساکنین درخواست مسدود شدن این خیابان را داشتند.

 

مدیر حمل و نقل و ترافیک شهرداری سنندج گفت: درخواست ساکنین خیابان نوروز در شورای ترافیک مطرح و با توجه به اینکه در نقشه طرح تفصیلی این خیابان باید مسدود می‌شد، شهرداری منطقه سه براساس مصوبه شورای ترافیک نسبت به مسدود شدن خیابان نوروز با نیوجرسی اقدام کرد.