مشاور دینی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران محور همبستگی و اتحاد بین مسلمانان است و پیشنهاد می شود که حکام کشورهای منطقه به محور مقاومت بپیوندند.

به گزارش نوای آبیدر، سید احمد برزنجی روز چهارشنبه در اولین اجلاس منطقه ای وحدت اسلامی در سنندج اظهار کرد: از جمهوری اسلامی ایران برای حمایت همیشگی از مردم مسلمان منطقه کردستان عراق تشکر ویژه داریم.

وی افزود: امروز منطقه ما مورد هجمه های فراوانی از سوی دشمنان مواجه شده است و منطقه خاورمیانه جولانگاه دشمنان قسم خورده مسلمانان شده تا بر منابع خدادادی آنان تکیه بزنند و مسلمانان را در سیطره خود در بیاورند.

برزنجی تصریح کرد: بدون شک نزدیک شدن قلوب مسلمین در منطقه ما بزرگترین سلاح در برابر توطئه های صهیونیسم جهانی و شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار است.

وی افزود: دروغگویی آمریکا و کشورهای غربی برای مردم منطقه ثابت شده است و دیگر آن ها جایگاهی در بین افکار عمومی مردم ندارند.

مشاور دینی دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان عراق تصریح کرد: بدون شک بر اساس وعده های الهی اسلام دین عالم گیر خواهد بود و برای تحقق هرچه زودتر این وعده الهی باید همه ما مسلمانان در کنار همدیگر باشیم و در برابر توطئه های دشمنان متحد شویم.

برزنجی افزود: خرسندیم که اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور انسجام و اتحاد امت اسلامی و پرچمدار مقابله با دشمنان اسلام در منطقه ما مطرح بوده و تعاملی گسترده، تاریخی و همیشگی با مردم اقلیم کردستان عراق دارد.

وی اظهار داشت: به حکام کشورهای اسلامی منطقه پیشنهاد می شود که به جبهه مقاومت بپیوندند و در برابر دشمنان قسم خورده اسلام با مردم منطقه همراه شوند.