مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری کشور گفت: جشنواره دف نوای رحمت، محل اتفاق و همگرایی همه اقوام، وحدت، هم صدایی مذاهب و حرکت مردم به سمت تعالی شده است.

به گزارش نوای آبیدر ،میلاد مؤمن پور روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دهمین جشنواره دف نوای رحمت اظهار داشت: موسیقی هنری است که از دیرباز با فرهنگ و زیست ایرانیان گره خورده و مردم ایران زندگی بدون موسیقی را تصور نمی کنند.

وی با بیان اینکه موسیقی نجات دهنده انواع افراط های رایج در جوامع است، افزود: موسیقی در آیین و فرهنگ ایران اسلامی هنری تعالی گرا و شورآفرین بوده و اگر در مسیر اصیل و علمی در قالب جشنواره ها و رویداد های قرار بگیرد، می تواند تحول آفرین باشد.

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری کشور بیان کرد: هنر مقوله ای است که با اعتدال گره خورده و شعر و موسیقی میراث دار فرهنگ ایرانی اسلامی ما بوده است.

مؤمن پور گفت: حوزه هنری کردستان به نمایندگی از حوزه هنری کشور سال هاست، جشنواره موسیقی نواحی به نام دف نوای رحمت را برگزار می کند.

وی بیان کرد: در آئین دف بسیاری از هنرمندان شاخص، اثر گذار، جریان ساز و بسیاری از گروه های جوان حضور دارند.

مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری کشور خاطر نشان کرد: این جشنواره محل اتفاق و همگرایی همه اقوام، وحدت، هم صدایی مذاهب و حرکت مردم به سمت تعالی شده است.

مؤمن پور اظهار کرد: در این رویداد عظیم که در جهان شناخته شده است شاهد رویش و آفرینش آثار اصیل و تعالی گرا هستیم که با آرمان ها و درد مردم آشناست و بسیار محترم است.

وی گفت: جشنواره دف نوای رحمت محوری برای اجتماع و نزدیک شدن دلها و یک رویداد بانشاط حول محور هنر اصیل است.