رئیس شورای عالی تقریب مذاهب اسلامی گفت: باید با تقویت مشترکات و مطالعات تاریخی از تکرار اشتباهات و تحقق توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان جلوگیری کنیم.

به گزارش نوای آبیدر، مولوی اسحاق مدنی روز چهارشنبه در اولین اجلاس منطقه ای وحدت اسلامی در سنندج اظهار کرد: اتحاد برای امت اسلامی یک فریضه قرآنی است.

وی افزود: باید امت اسلامی به ریسمان الهی چنگ بزنند و در مقابل دشمنان متحد باشند.

مولوی اسحاق مدنی تصریح کرد: همه کسانی که به نبوت پیامبر، قیامت، قبله، قرآن و مسائل اسلامی اعتقاد دارند از یک امت واحده هستند.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اظهار داشت: اتحاد برای امت اسلامی یک فریضه قرآنی است و امری نیست که ما در آن اختیاری داشته باشیم.

وی افزود: همانطور که یک مسلمان به نماز عمل می‌کند باید به ریسمان الهی هم چنگ بزند.

مولوی اسحاق مدنی خاطرنشان کرد: اگر هر بهانه‌ای برای تفرقه امت تراشیده شود به همه ما مربوط است و بر همه ما واجب است به اسلام و دین خدا چنگ بزنیم.

وی افزود: اختلاف را با هیچ وسیله‌ای نمی توان از بین برد مگر اینکه خداوند بین دلها الفت ایجاد کند.

رئیس شورای عالی تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: اتحاد موهبتی است که باید از طرف خدا نصیب ما شود و اگر ما بخواهیم رحمت خدا را به خود جلب کنیم راهی نیست جز اینکه به اوامر الهی عمل کنیم.

وی افزود: باید با مطالعات تاریخی از تکرار اشتباهات و تحقق توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان جلوگیری کنیم.

مولوی اسحاق مدنی ابراز امیدواری کرد که اجلاس منطقه ای وحدت اسلامی در سنندج موجب تقویت هرچه بیشتر همدلی و انسجام بین مردم ایران و عراق باشد.