معاونین استاندار سابق کردستان قبل از اینکه اسماعیل زارعی کوشا وارد استانداری شود شبانه از سمت های خود کناره گیری کرده اند.

به گزارش نوای آبیدر،‌معاونین سیاسی و اقتصادی استاندار سابق کردستان یک روز قبل از مراسم تودیع و معارفه استاندار کردستان به صورت هماهنگ از سمت های خود کناره گیری کردند. خالد جعفری معاون اقتصادی استاندار سابق خود را بازنشسته کرد و ابراهیم زارعی معاون سیاسی هم ظاهرا به یکی از دانشگاه ها رفته است.

امید بهمنی دبیر خبرگزاری ایرنا در واکنش به این اتفاق در پیج اینستاگرامی خود نوشته است: «دو معاون استاندار سابق کردستان در یک جلسه شبیه به گودبای پارتی یکی خود را بازنشسته کرده و دیگری هم راهی دانشگاه شده! این جنبه توهین آمیز دارد. چرا وقتی رئیسی بر سر کار آمد، نرفتند و تا آخرین لحظه ممکن ماندند؟ اگر بنا بر ماندن  بود، چرا این چند روز را هم تحمل نکردند؟»
روز گذشته هم در مراسم تودیع و معارفه استاندار، معاونین سیاسی، اقتصادی و عمرانی استاندار سابق و رئیس سازمان برنامه و بودجه پس گذشت ساعاتی از مراسم در سالن حاضر شدند و با وجود اینکه یکی از این معاونین جزو سخنرانان بود اگر کمی دیرتر می آمد حتی به سخنرانی هم نمی رسید.
این نوع رفتار معاونین استاندار سابق، نوعی نامردی سیاسی علیه استاندار جدید قلمداد می شود و به گمان خود با کناره گیری از پستهای حساس مدیریتی، زارعی کوشا استاندار جدید را در تنگنا قرار خواهند داد و او را با سیل عظیمی از مشکلات و کم کاری ها تنها خواهند گذاشت.
رسم اداری و سلسله مراتب بر این است که وقتی تغییر و تحول مدیریتی اتفاق می افتد باید طی یک مراسم رسمی آئین تودیع و معارفه برگزار شود و مدیر جدید را از مشکلات و کارهای نیمه تمام آگاه کنند.