بهتر است به جای این همه انتشار احکام رنگارنگ و تبریک و تهنیت به همدیگر، با حضور در میدان به فکر معرفی سجایا و خصوصیات کاندیدای اصلح باشیم.

به گزارش نوای آبیدر، در عرصه انتخابات معمولا افراد و اشخاص در ستادهای انتخاباتی سازماندهی شده و برای موفقیت فرد مورد نظر خود تلاش می کنند.

اما یک رویه غلط در بکارگیری نیروهای فعال در ستادها در بدنه دولتها باعث شده عطش دریافت حکم و لیدری و ریاست بر منطق همگان مستولی شود و این روزها همچون درجات نظامی همه از تعداد احکام انتخاباتی خود میگویند و هر کس کمتر از ۵ حکم داشته باشد اصلا به حساب نمی آید.

 

غافل از اینکه آنکس که رای می دهد و در کف خیابان و کوچه و برزن و روستا عاشقانه خدمت و فعالیت می کند هرگز به نفع شخصی خود فکر نمی کند و ایمان دارد اگر رئیس جمهوری کارآمد برگزیده شود همگان به رفاه خواهند رسید که طبیعتاً خود و خانواده آن هوادار گمنام نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 

فلذا باید به این بلبشو پایان داده شود و همگی در سایه رحمت واسعه الهی به ریسمان خداوند چنگ زده و با یک نیت واحد و مشترک، تلاش کنیم که کاندیدای اصلح و فرد مورد نظر ما برنده شود و در ادامه به فکر شایسته گزینی و استفاده از نخبگان و جوانان تازه نفس و دوستدار انقلاب باشد.

 

فراموش نکنیم ارتش بی سرباز محکوم به شکست است و ژنرالها بدون نیروی پیاده، عاقبت سربازی شکست خورده بیش نیستند.

 

پس بهتر است به جای این همه انتشار احکام رنگارنگ و تبریک و تهنیت به همدیگر، با حضور در میدان به فکر معرفی سجایا و خصوصیات کاندیدای اصلح باشیم و با تلاش و کوشش وافر بتوانیم در استقرار دولت مردم نقش کوچکی ایفا کنیم.

 

نویسنده: امید استادنوروزی