امام جمعه سنندج گفت: امام خمینی (ره) عالمی مجاهد بود که با رهبری عالمانه خود مردم ایران را از ظلم چند هزار ساله شاهان نجات داد.

به گزارش نوای آبیدر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج با تسلیت ایام رحلت امام خمینی (ره) اظهار کرد: مکتب امام خمینی (ره) و آرمان های ایشان پس از ۴۲ سال هنوز زنده و پویاست.

وی افزود: امام خمینی (ره) عالم و مجاهدی خستگی ناپذیر بود که با رهبری عالمانه خود ملت ایران را به مسیری روشن هدایت کرد و آنان را از ظلم شاهان نجات داد.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: برای عزت و اقتدار کنونی ایران اسلامی صدها هزار شهید گلگون کفن جام خود را از دست داده اند و صدها هزار جانباز و ایثارگر رشادت هایی انجام داده اند که باید همواره قدردان این نعمت بزرگ الهی باشیم.

ماموستا رستمی حضور در انتخابات و مشارکت حداکثری در این عرصه سرنوشت ساز را نوعی قدردانی از خدمات و مجاهدت های شهدا و ایثارگران دانست.

وی افزود: مشارکت در انتخابات وظیفه ای ملی و شرعی است و باید همه ما ایرانیان نسبت به این مهم احساس مسئولیت کنیم.

امام جمعه سنندج در ادامه خطبه‌های این هفته بر مدیریت مصرف آب و برق توسط شهروندان تأکید کرد و گفت: اسراف در مصرف انرژی و منابع طبیعی گناهی بزرگ به شمار می رود که آسیب های فردی و اجتماعی را به دنبال دارد و زیان مالی و حتی جانی را به دنبال دارد.

ماموستا رستمی افزود: متاسفانه در سال جاری شاهد کاهش بارندگی ها و افزایش دمای هوا هستیم که ضروری است همه ما در مصرف آب و برق صرفه جویی کنیم.