مسئول سازمان بسیج رسانه کردستان از رسانه‌های انقلابی خواست با انعکاس اقرار همسر و فرزند حیدر قربانی، در برداشتن نقاب از چهره این تروریست در عمل به جهاد تبیین ایفای نقش کنند.

حجت رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار نوای آبیدر با اشاره به اینکه همسر و فرزند حیدر قربانی پس از مهاجرت به آلمان و حضور در جمع اعضای این گروهک تروریستی به صراحت از همکاری و عضویت حیدر قربانی در گروهک تروریستی دمکرات اقرار کردند، افزود: بیان این واقعیت از زبان همسر و فرزند حیدر قربانی بارزترین سند و دلیل رسوایی رسانه‌های معاند و ضدانقلاب است.

وی عنوان کرد: رسانه‌های ضدانقلاب در یک اقدام هماهنگ با هجمه تبلیغاتی سنگین سعی داشتند تا با معرفی این تروریست به عنوان یک چهره سیاسی با تاثیرگذاری از طریق هجمه رسانه‌ای بر دستگاه قضا و نهادهای امنیتی، اینگونه به جامعه القا نمایند که او به دلیل‌ فعالیت‌های سیاسی به اعدام محکوم شده است و از این طریق وی را اجرای عدالت فراری دهند.

رشیدی تصریح کرد: این در حالی بود که خانواده افراد مقتول به عنوان شاکی و اولیای دم خواستار اجرای قصاص و عدالت در این پرونده شدند و در نهایت حکم قصاص حیدر قربانی اجرا شد و رسانه‌های وابسته به ضدانقلاب با فضاسازی رسانه‌ای سعی در تحریک مردم برای ایجاد ناآرامی و آشوب نمودند که با شکست همراه شد.

مسئول بسیج رسانه کردستان از رسانه‌های جریان انقلابی و بابصیرت خواست در راستای انجام رسالت و وظیفه خود در جهاد تبیین، با انعکاس واقعیت آحاد جامعه را از حقیقت ماجرا مطلع و نقاب از چهره مزدور و مزورانه رسانه‌های ضدانقلاب بردارند.