مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان با حضور 318 کشتی گیر از امروز آغاز به کار کرد.

به گزارش نوای آبیدر، رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان جهت حضور در مسابقات آسیایی هند و رقابت های جهانی مجارستان از امروز به مدت ۲ روز و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، در سالن آزادی شهر سنندج آغاز شد.

۳۱۸ کشتی گیر در قالب ۳۲ تیم از ۳۰ استان به همراه ۶۵ مربی و ۱۴ سرپرست در این رقابت ها شرکت کرده اند.

با توجه به نتایج قرعه کشی این مسابقات در اوزان ده گانه در ۴۵ کیلوگرم ۱۷ نفر، ۴۸ کیلوگرم ۱۵ نفر، ۵۱ کیلوگرم ۲۰ نفر، ۵۵ کیلوگرم ۴۵ نفر، ۶۰ کیلوگرم ۵۲ نفر، ۶۵ کیلوگرم ۴۳ نفر،۷۱ کیلوگرم ۳۶ نفر، ۸۰کیلوگرم ۳۵ نفر،۹۲ کیلوگرم ۲۹ نفر و ۱۱۰ کیلوگرم ۲۶ نفر شرکت کرده اند.