کارشناس ارشد حسابداری مالی و از اساتید حوزه اقتصادی در استان کردستان گفت: طرح جدید دولت برای اختصاص یارانه کالاهای اساسی به مصرف کنندگان و آزادکردن قیمت ها موجب اصلاح روند مصرف و کاهش دورریز این کالاها می شود.

محمد فرید شریفی در گفت و گو با خبرنگار نوای آبیدر، اظهار کرد: اشتباهات غلط در دولت گذشته موجب افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی و فشار بر دهک های ضعیف اقتصادی در کشور شد.

وی افزود: اختصاص ارز ترجیحی به چندین نفر واردکننده کالاهای اساسی موجب ثروتمندشدن این افراد و نابودی هزاران فرصت شغلی در کشور شد.

این صاحب نظر اقتصادی و مالی تصریح کرد: واردات بی رویه کالاهایی که در داخل نمونه تولیدی آن را داریم موجب از بین رفتن فرصت های شغلی و افزایش تورم می شود و متأسفانه این امر در دولت پیشین مورد توجه قرار نگرفت.

شریفی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم با اقدام انقلابی خود در آزادسازی قیمت برخی کالاهای اساسی و اختصاص یارانه به مصرف کنندگان زمینه تحولی شگرف در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم را فراهم کرده است که با مشارکت و همراهی همگانی می توان به اصلاح مصرف کالاهای اساسی، کاهش هدررفت منابع در کشور و رفاه بیشتر مردم امیدوار بود.

این صاحب نظر اقتصادی تصریح کرد: بدون شک هر اقدام و طرح اقتصادی تبعاتی را نیز به دنبال دارد و با مقاومت هایی نیز از سوی برخی طیف ها مواجه می شود اما باید به این مهم توجه کرد که اختصاص یارانه کالا از واردکنندگان به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدامی مهم و کلیدی است که کشورهای موفق دنیا در عرصه اقتصادی در دهه گذشته این را اجرایی کرده اند و در کشور ما نیز این مهم باید خیلی قبل تر اجرایی می شد.

شریفی افزود: انتظار می رود مردم به جای گوش دادن به تحلیل های نادرست و مغرضانه سیاسی از شبکه های معاند به سایت ها و رسانه های تخصصی داخل کشور مراجعه کنند و نظرات صاحب نظران اقتصادی را مدنظر قرار دهند چرا که این طرح اقتصادی و تخصصی بوده و هیچ ربطی به مباحث سیاسی ندارد.